Etični kodeks

Pri svojem psihoterapevtskem, edukatorskem in supervizorskem delu sem zavezan Etičnemu kodeksu Slovenskega društva za gestalt terapijo SLOGES. Predstavlja mi vodilo pri oblikovanju odnosov s klienti, mojim klientom pa nudi informacijo o tem, katera etična načela in profesionalne zahteve sem dolžan upoštevati pri svojem delu. Kršitve etičnega kodeksa obravnava Častno razsodišče SLOGESa po postopku, ki ga opredeljuje Pravilnik o pritožnih postopkih.

Etični kodeks si lahko ogledate tukaj.